Inzameling voor waterput Nyamira geslaagd

Begin april deed Ria een oproep om het project 'waterput voor Nyamira' te ondersteunen. In korte tijd kwamen vele donaties en toezeggingen binnen en het benodigde bedrag van € 30.000 is gehaald. Geweldig!

Hoewel nog niet alle toegezegde bedragen binnen zijn, zijn de eerste voorbereidingen voor het project al begonnen. Op dit moment wordt met hulp van geologen gezocht naar de beste boorlocatie. Volgende week start het boren en kan ook het praktische werk beginnen.

Iedereen die heeft bijgedragen aan het waterputproject: heel hartelijk bedankt. Dankzij jullie steun hebben straks 2500 mensen - niet alleen de kinderen van BG Nyamira, maar ook de gezinnen van de kinderen die bij Blessed Generation naar school gaan - toegang tot schoon drinkwater! Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de vorderingen.